søndag 1. desember 2013

Tårnet”Tårnet”
Av Uwe Tellkamp, oversatt av Isak Rogde
Forlaget Press, 2009 (805 sider)

I over to måneder nå har jeg nesten daglig jobbet meg gjennom romanen ”Tårnet”. Tidlig ble det klart at dette ikke var noen lett fordøyelig roman, og etter at de første hundre sidene var unnagjort tenkte jeg at det snart må løsne, for dette var tung materie å komme inn i. Da to hundre sider var passert hadde jeg fremdeles en følelse av utilstrekkelighet, som om jeg rett og slett var en for dårlig leser til å kunne trenge inn i teksten. Da var det ennå seks hundre sider igjen, ble det bedre etter hvert?

”Tårnet” er en bejublet roman fra Tyskland, med handling lagt til det tidligere DDR. Historien starter på tidlig 1960-tall da Kamerat Brezhnev styrer i Sovjetunionen og ender i november 1989 da Berlinmuren faller, noe som også i praksis er slutten for DDR og kommunismen i Øst-Europa. Handlingen utspiller seg stort sett i Dresden, og persongalleriet utgjør en ”borgerlig” enklave av leger, intellektuelle og kunstnere som ikke er partimedlemmer, men heller ikke åpenlyst i opposisjon. De har for så vidt innfunnet seg med systemet, og søker tilflykt i litteratur, klassisk musikk og personlig karrierer. Samtidig er ønsket om å emigrere til Vesten levende og ingen er i tvil om at systemet er råttent og at livet på den andre siden er å foretrekke.

Det er sagt at ”Tårnet” gir leseren en følelse av DDR slik den var for menneskene som bodde der. Her er ingenting av den ostalgie som vi hørte om for noen år siden, dvs. nostalgi tilbake til staten som forsvant. Det er ingen romantisering om tiden som var, snarere et oppgjør med et samfunn preget av overvåking, mistenksomhet, varemangel og undertrykking.

Hovedpersonen i romanen er Christian Hoffman, legesønnen som drømmer om å gå i sin fars fotspor og bli en berømt kirurg. Ut fra det jeg har lest om Uwe Tellkamps biografi er det lett å skjønne at Christian Hoffman er et lite selvportrett, Christian i romanen deler nemlig mye av Tellkamps egen biografi.

Det som gjør romanen tung å lese er bl.a. at forfatteren skifter mellom flere litterære stiler. Her er lange passasjer i kursiv som gjerne bryter med en lineær historiefremstilling. Som den utholdende leser jeg er (bevist ved at jeg tross alt kom meg gjennom denne romanen) fikk jeg gode leseropplevelser innimellom, men ikke uten at jeg tok meg selv i å bebreide forfatteren for sin ornamentariske og utbroderende stil, som om han har behov for å vise hvor flink han er å skrive!

”Tårnet” er derfor vanskelig å anbefale, til tross for at boken er lovprist av kritikerne og ble en bestselger i Tyskland.

søndag 22. september 2013

Profeten fra Snåsa”Profeten fra Snåsa”
Av Ronnie Johanson
Religionskritisk forlag, 2012 (96 sider)

Snåsamannen og hans virksomhet blir avkledd i denne boken: Joralf Gjerstad innehar ingen overnaturlige evner, han helbreder ingen syke og han er ikke synsk. Snåsamannen nekter å snakke med skeptikere og han unndrar seg vitenskapelig observasjon. Hvorfor lar folk seg lure?

En snill og ydmyk bestefar som har hjulpet 50.000 mennesker. Eller?
En av bestselgerne i 2008 var Ingar Sletten Kolloens biografi ”Snåsamannen”, om den da 83 år gamle Joralf Gjerstad som i flere tiår hadde opparbeidet seg et rykte som helbreder og synsk. Snåsamannen hevdet at han i årenes løp personlig hadde hjulpet 50.000 mennesker med sine helbredende evner, i tillegg til at han kom med flere eksempler på synskhet, bl.a. at han i sin tid forutså drapet på John F. Kennedy. Om ikke før så ble Snåsamannen en nasjonal kjendis etter Kolloens biografi. Flere sto frem og sa at de hadde blitt hjulpet av Joralf Gjerstad, bl.a. daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen, som kunne fortelle at et av hans barn hadde blitt frisk av kolikk etter at han hadde henvendt seg til Gjerstad.

Det som er slående i medieomtalen av Snåsamannen er hvor velvillig og ukritisk disse historiene er brakt videre. Joralf Gjerstad blir fremstilt som en ydmyk og snill bestefarstype som har hjulpet mennesker i tiår uten å ha tatt betaling for det. Er det mulig å mislike en slik person? Også Ronnie Johanson, forfatter av en rekke religionskritiske bøker, nærmet seg Snåsamannen med respekt og ydmykhet, men i tillegg utstyrt med sunn skepsis. Hvis det virkelig har seg slik at tusenvis av mennesker i årenes løp har blitt kurert av sykdom, burde det være en smal sak å få verifisert ganske mange tilfeller. Og hvis Joralf Gjerstad i like mange år har kommet med profetier som i etterkant har vist seg å være sanne burde dette også la seg bekrefte.

En mirakelmann som skyr kritiske spørsmål
Ronnie Johanson gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med Gjerstad selv for å intervjue ham. Da Johanson skrev en artikkel om Snåsamannen for tidsskriftet Humanist i 2010, fikk Gjerstad oversendt artikkelen før trykking, slik at han selv kunne korrigere og kommentere saken. Men Joralf Gjerstad besvarte aldri Ronnie Johansons fremstøt. Snåsamannen viser nemlig ingen vilje til å møte eller diskutere med personer som stiller seg skeptisk til hans virksomhet, han har i stedet sagt at han blir personlig såret over at noen stiller spørsmål ved hans evner. Derfor har han også konsekvent sagt nei til å la sine påståtte evner undersøkes på en vitenskapelig måte. Greiest å holde seg til sin egen fremstilling, slik den refereres i ikke mindre enn 3 selvbiografier, i ukeblader, aviser og i Ingar Sletten Kolloens biografi.

En biograf som ikke bryr seg om kildekritikk
Ingar Sletten Kolloen er ingen hvem som helst når det gjelder biografier. Kolloen har bl.a. skrevet et tobindsverk om Knut Hamsun som han ble nominert til Brageprisen for, noe som skal være et kvalitetstegn. Derfor er det ganske utrolig å se hvilken ukritisk tilnærming han legger til grunn for biografien om Snåsamannen. Hadde det ikke vært naturlig å stille seg en smule kritisk til en person på sier at han har overnaturlige evner? Kolloen viser seg i stedet å opptre som en hvilken som helst journalist i Norsk Ukeblad som er glad for å kunne referere en god historie! I Kolloens møte med Snåsamannen er enhver kritisk sans lagt til side, og biografen refererer velvillig alle de gode historiene han får servert. Som Kolloen skriver på side 235 i biografien: ”Viktigste kilde er Joralf Gjerstad selv.” Slik sikret han Gyldendal en bestselger under juletreet i 2008!

Snåsamannen brenner systematisk egne ”bevis”
Joralf Gjerstad hevder å ha fått tusenvis av brev fra folk han har hjulpet opp gjennom årene. Disse takkebrevene kunne ha vært en kilde til informasjon, og de kunne fungert som sannhetsbevis for Gjerstads gjerninger. Kun noen få av disse brevene blir imidlertid referert, og da virker de mer som bestillingsverk fra Snåsamannens side. Brevskriverne omtaler nemlig hjelperen sin i tredjeperson, slik at brevene egentlig er henvendt til leserne av biografien, ikke til Gjerstad selv.

Det bemerkelsesverdige er at Gjerstad opplyser at han brenner brevene han får! Bare i mai 2009 skal han ha brent 9000 brev, i årene før brente han angivelig mange tusen til. Hvorfor? Som sagt, hvis disse brevene inneholdt takksigelser fra helbredede pasienter hadde de vært en kilde til informasjon for en biograf, eller en skeptiker som ville ha undersøkt disse ”helbredelsene” nærmere. Men sannsynligvis er de fleste brevene bønn om hjelp fra syke som har lest eller hørt om Snåsamannens påståtte overnaturlige evner. Det må jo være litt trist for disse å høre at mottakeren velger å brenne alle brevene han får.

”Helbredelser” kan ha en naturlig forklaring
At healere kan vise til pasienter som har blitt friske etter ”behandling” er ikke uvanlig. Det skulle bare mangle. Det er estimert at halvparten av alle sykdommer og plager går over av seg selv. Mange oppsøker også healere da sykdommen er på sitt verste, og opplever bedring etter ”behandlingen”, noe som er naturlig siden mange sykdommer har et svingende forløp med gode og dårlige perioder. Å oppleve bedring er derfor ingen indikasjon på noe ”mirakuløst”, men kan skyldes en naturlig syklus. I tillegg kommer den kjente placeboeffekten, der ”behandling” i seg selv har en positiv effekt på pasienten, rett og slett fordi pasienten forventer et positivt resultat. Noen sykdommer og plager kan derfor kureres eller lindres ved å mobilisere den sykes egen, psykologisk kraft. Men det er ikke noe mirakuløst eller overnaturlig i dette, selv om mange lar seg lure til å tro det. Om Joralf Gjerstad har hatt kontakt med 50.000 mennesker i sin tid så vil naturlig nok mange av disse kunne fortelle om ”helbredelser” eller bedring, men dette i seg selv er ikke noe bevis på at Snåsamannen har overnaturlige evner.

”Blinde, døve og lamme blir bra etter min behandling”
Setningen over er et sitat fra Joralf Gjerstads tredje selvbiografi – ”Den gode kraften” (Gyldendal, 2010). Det er liksom noe kjent med dette sitatet? Jo da, vi finner et liknende sitat i Mattheusevangeliet, 11.5: ”Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører” – sier Jesus om sin egen gjerning …

Joralf Gjerstad har i mange år vært ansatt som klokker i Den Norske Kirke. Han er en dypt religiøs person, og det virker som at han tilskriver sine påståtte evner som en kraft han har fått fra Den Hellige Ånd (”Det godes vilje”, 2004). Gjerstad lider rett og slett av et slags Jesus-kompleks, i følge selvbiografiene er hans påståtte evner gitt til ham av Den Hellige Ånd, intet mindre …

Men står dette til troende? Hvis dette hadde vært riktig, at blinde plutselig kan se etter å ha vært til ”behandling” hos Snåsamannen ville det jo vært en sensasjon. Men dessverre må påstanden sies å være gal. Ronnie Johanson har etterprøvd de 2 eksemplene Gjerstad har kommet med. Og det viser seg at den ene personen ikke var blind, men en svaksynt som fremdeles må regnes som svaksynt, mens den andre var en liten gutt som riktignok var blind på det tidspunkt Snåsamannen var i kontakt med ham, men som gradvis fikk synet tilbake. Gutten hadde diagnosen CINCA-syndrom, der prognosen sier at pasienten gradvis vil få synet tilbake! Ingen av eksemplene viser at Joralf Gjerstad har gitt blinde synet tilbake.

En døv gutt skal også ha fått hørselen tilbake etter at Snåsamannen ”behandlet” ham. Her har guttens foreldre stått frem med historien. Men legene på sykehuset der gutten var til behandling sier at det var sykehusbehandlingen som ga gutten hørselen tilbake. Hvem tror du på? Healeren fra Snåsa eller medisinsk ekspertise?

”Synsk”? Eller en falsk profet?
Snåsamannen har rykte på seg for å være synsk. Pressen elsker jo historier om synske, og personer med påstått synske evner får lett oppslag når de kommer med en profeti. Men heller ikke disse evnene står til troende, hvis vi etterprøver spådommene som Joralf Gjerstad har kommet med. Ronnie Johanson tar for seg flere eksempler i boken, og tilbakeviser den ene etter den andre. F,eks. at han forutså drapet på John F. Kennedy i 1963 og at han skal ha forutsatt riktig salgstall for Ingar Sletten Kolloens biografi om ham.

Faktum er at Snåsamannen må regnes for å være en heller dårlig ”profet” som beviselig har tatt feil gang på gang, her er det også fristende å vise til de eksemplene RuneTjomlid har kommet med i sin blogg.

Snåsamannens biografier gir flere versjoner av de samme historiene
Til å ville fremstå som en ydmyk mann er det spesielt at Joralf Gjerstad har skrevet ikke mindre enn 3 selvbiografier. Dette er heller ikke bøker som tar for seg forskjellige epoker i livet og som dermed utgjør en helhet, men tvert i mot Snåsamannens liv beskrevet tre ganger, på tre ulike måter, Bøkene har blitt utgitt i 2004, 2009 og 2010.

Ydmyk og ikke opptatt av penger? Man kan mistenke Gjerstad for å melke en suksess.

Det som er interessant å observere i biografiene og i avisintervjuer er at mange av de samme historiene fortelles på forskjellige måter, at viktige opplysninger som kan forklare ”uforklarlige” hendelser plutselig dukker opp i andre eller tredje versjon.

Ronnie Johanson anklager ikke Joralf Gjerstad for å være en svindler. Johanson er snill med Gjerstad og kaller dette for ”erindringsforskyvninger”, et resultat av at minnet ikke er og at det er menneskelig å huske feil.  

”Profeten fra Snåsa” er en viktig bok
Det er befriende å kunne lese en kritisk bok om et fenomen som Snåsamannen. Media er ellers velvillige budbringere av alle slags vanvittige påstander, og løper i alt for stor grad kvakksalvernes ærend.

Likeledes har våre største forlag uhemmet melket interessen for det alternative og tjent store penger på både biografien om Snåsamannen og engletøvet til en viss prinsesse. Våre største og mest ”seriøse” forlag kvier seg ikke for å spre de mest vanvittige teorier om ”det alternative”, her gjelder det tydeligvis ingen krav til etterrettelighet.

torsdag 12. september 2013

Monstermenneske”Monstermenneske”
Av Kjersti Annesdatter Skomsvold
Forlaget Oktober, 2012 (580 sider)

Jeg vil tro det gir liten mening å lese denne boken uten først å ha lest Skomsvolds debutbok fra 2009 ”Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg”. ”Monstermenneske” refererer nemlig hele tiden til denne lille perlen av en roman, dette er på sett og vis boken bak romanen eller the making of … for å bruke en filmsjargong.

”Monstermenneske” er en skamløst selvutleverende roman om en ME-syk ung kvinne. Midt i den tyngste sykdomsperioden skribler den syke ned setninger på gule post-it lapper, setninger som langsom former seg til en historie om en gammel dame som heter Mathea, som lider av sosial angst, og som mesteparten av tiden oppholder seg innendørs, i sitt eget, rare tankeunivers. ”Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg” ble til slutt 125 boksider, og det tok den ME-syke 4 år og skrive historien. Debutromanen er nå oversatt til 23 språk og har blitt en stor, internasjonal suksess.

Tenk det! Her ligger en ME-syk ung kvinne i flere år i kjelleren i sine foreldres hus, så syk at kjæresten gjennom flere år til slutt gir henne opp og går sin vei. Lengre ned er det vel knapt mulig å komme. Men så er det en dikterstemme der inne et sted som langsomt brøyter seg vei, og 4 års nitidig arbeid resulterer i en brakdebut som forfatter. ”Monstermenneske” spenner over en 10-års periode, fra forfatteren er 20 og til hun blir 30, og i løpet av disse årene skjer det mye, til tross for flere års mer eller mindre isolasjon nede i kjelleren. Hun prøver å studere dataprogrammering ved NTNU, hun går på forfatterlinja på Nansen skolen og Skrivekunstakademiet i Bergen, og ender også opp med litteraturstudier på Blindern. På vei mot forfatterdebuten går hun gjennom en serie kvaler og prøvelser, men til slutt lykkes hun så til de grader. Siste del av ”Monstermenneske” forteller om opptredener i innland og utland, om bokfestivaler og intervjuer med store aviser.

Selv om ”Monstermenneske” i følge omslaget er en roman, hadde det vel vært ærligere å kalle det en selvbiografi? Eller kaller forlaget dette en roman for å gjøre det lettere for forfatteren? Det er nærliggende å tenke på Beate Grimsruds ”En dårefri”, som også skildrer en forfatters kamp mot sykdom i romanform, men som vel også er temmelig nær å være selvbiografisk. ”Monstermenneske” er blitt 580 sider lang, som om Skomsvold har behov for å vise at også hun har nok ord innabords til å kunne skrive en murstein. Til tider blir det for mye, for mye repetisjon, for detaljert. Ordet navlebeskuende synes i perioder ganske treffende, her er lite annet enn meg, mitt og mine. Hun leser Marcel Proust og ser muligens seg selv som en kvinnelig utgave der hun i årevis ligger nede i kjelleren, isolert fra verden utenfor.

Likevel er den skrudde, lett gjenkjennelige humoren fra debutboken rikt til stede også i ”Monstermenneske”. Det gjør at du som leser holder ut selv i de tyngste partiene, for rett som det er strømmer det på med morsomme og overraskende observasjoner og betraktninger.

Kjersti Annesdatter Skomsvold er noe helt for seg selv. Det kjennetegner en god forfatter.

søndag 11. august 2013

1983”1983”
Av Jonny Halberg
Kolon Forlag, 2012 (213 sider)

Dette er Jonny Halbergs utgivelse nr. 13 siden debuten i 1989, der romaner, novellesamlinger og to filmmanus står på cv’en. Tidligere har jeg bare lest en bok av Halberg, den prisbelønnede romanen ”Flommen” fra 2000, en bok som sikret forfatteren både Kritikerprisen og P2-lytternes romanpris.

”1983” virket i utgangspunktet som en spennende bok. Litt fordi den inneholder en historie som denne bloggeren lett kan kjenne seg igjen i. Hovedpersonen Robert Isaksen går siste året på videregående skole i en norsk småby (Lillehammer). Han regner seg som en outsider i miljøet, noe som ikke skal så mye til tidlig på 1980-tallet: Han er opptatt av musikk av den alternative sorten (type postpunk), han leser bøker som ikke akkurat topper bestselgerlistene, og han vil gjerne skille seg ut fra hopen ved å kle seg annerledes. Han bor sammen med faren, som er yrkesmilitær, og opprøret/frigjøringen består derfor også i å nekte militærtjeneste. Roberts mål er å komme seg vekk fra småbyen, flytte til Oslo og bli forfatter, og der vanke på de kule utestedene sammen med de forfatterne og hippe musikerne han ser opp til.

Dette er en ganske rett frem fortalt historie, der språket er lettfattelig og glir relativt motstandsløst fremover. Synd å si det, men jeg synes Jonny Halberg gjør det for enkelt. Det ligger en del konfliktstoff og potensielt traumatiske opplevelser i Roberts oppvekst. Moren forsvant, og forholdet til faren er anstrengt. Faren er selvsagt av den autoritære, ganske tause typen. Som leser er det jo meningen at vi skal få sympati for Robert, men hovedpersonen er en type som det egentlig ikke er så lett å like. Robert er like mye posør og bløffmaker som han er søkende kunstnerspire.

Gjennom hele romanen drysser Jonny Halberg kulturelle referanser over teksten, og mange forfattere/musikere, som i dag sikkert tilhører Halbergs bekjentskapskrets, får sine ”gjesteopptredener”. Dette er sikkert gjort for å speile det (alternativt)kulturelle klimaet i 1983, men det kan også virke litt billig og utenpåklistret. ”1983” levde rett og slett ikke opp til forventningene.

torsdag 1. august 2013”Gå”
Av Thomas Bernhard, oversatt av Monica Aasprong
Spartacus Forlag A/S, 2003 (120 sider)

Denne kortromanen ble utgitt allerede i 1971 og er et av Bernhards tidlige arbeider. ”Gå” er oversatt av Monica Aasprong, en oppgave hun startet med på eget initiativ da hun var litteraturstudent, uten å ha et forlag som oppdragsgiver (dette i følge Monica Aasprongs essay i Bokvennen nr. 2 2011). Flere år senere ble boken gitt ut av Spartacus, og ikke på Gyldendal, der Sverre Dahl allerede hadde gjort en kjempejobb med å oversette Bernhards bøker.

”Gå” er en relativt kort, men språklig krevende tekst, insisterende og filosofisk, men definitivt ikke uten humor. Boken er en eneste lang tekststrøm, uten avsnitt eller kapitler, ja, nesten uten et sted der leseren naturlig kan trekke pusten. Slik sett er dette kompromissløs litteratur. Her er det enten snakk om å gli inn i dette underlige, repeterende, kvernende universet, eller raskt å falle fra, ut, av … Ingen naturlig bok å velge for den som ikke kjenner Thomas Bernhard fra før. Likevel er den umiskjennelig bernhardsk og for så vidt en arketypisk for forfatterskapet. Bernhard drar resonnementer og observasjoner ut i ytterligheter, til leserens begeistring … eller fortvilelse.

De som kjenner Thomas Bernhard fra før vil derfor ha glede av ”Gå”. Det tjener Aasprong oversettelse til ære at denne kompliserte teksten så absolutt kan hevde seg mot Sverre Dahls glimrende arbeider.

tirsdag 30. juli 2013

Mine priser”Mine priser”
Av Thomas Bernhard, oversatt av Sverre Dahl
Bokvennen, 2010 (131 sider)

Jeg oppdaget Thomas Bernhard for ca. tjue år siden og leste i rask rekkefølge romanene ”Betong”, ”Trær som faller”, ”Gamle mestere” og ”Utslettelse”, alle oversatt av Sverre Dahl og utgitt på Gyldendal forlag. Jeg hadde aldri lest noe liknende og lot meg både begeistre og fascinere av dette stilistisk fullendte og intense forfatterskapet.

Thomas Bernhard (1931 – 1989) rendyrket sitt uttrykk i en grad knapt noen annen forfatter kan vise til, han må sies å være kompromissløs både språklig og tematisk, noe som gjorde ham til en kontroversiell og omstridt skikkelse i Østerrike. Thomas Bernard vendte stadig tilbake til sine yndlingstemaer; et hat mot hykleriet og hulheten i det borgerlige, høykulturelle Østerrike, mot nasjonalsosialismen som han mente levde videre selv om krigen var over, og et hat mot den katolske kirke og religiøst hykleri. Store, tunge tema som gjorde Bernhard til en skandaløs skikkelse i landets kulturliv, og til et hatobjekt for mange. I Thomas Bernhards bøker er det en grunnleggende desperat og insisterende stemme, hans hovedpersoner er i høyeste grad outsidere i opposisjon mot den borgerlige kulturen og alt dens vesen. Det er romaner som krever en del av leseren, men det er samtidig litteratur som du lett dras inn i om du lar deg fange av Bernhards formfullendte setningsstrukturer og suggererende fortellerstemme. Siden jeg leser Bernhard på norsk må oversetteren Sverre Dahl få mye av æren for at disse bøkene gjorde sånn inntrykk på meg.

”Mine priser” ble utgitt 20 år etter at Thomas Bernhard døde, og inneholder kortere ”essays” rundt 9 av de litterære prisene Bernhard ble tildelt for sitt forfatterskap (han mottok 12 eller 13 priser alt i alt). Så selv om Bernhard var kontroversiell og hatet av mange i den tyskspråklige verden, og i Østerrike især, manglet det ikke på utmerkelser, forfatterskapets kvaliteter lot seg tross alt ikke overse. Disse 9 stykkene er til tider morsom lesning, for selvsagt klarer ikke Bernhard å unngå å fornærme og avkle de institusjoner som vil ære hans forfatterskap. Helst vil han avslå alle priser og frasi seg alle utmerkelser, men han er ikke bedre stilt enn at han takker ja til alle, det er tross alt penger han blir tilbudt! Det er greit å ha høye idealer, men forfattere må tjene penger som alle andre!

Det morsomste stykket er nok kapittelet om ”Den østerriske statsprisen for litteratur”, en pris selveste kulturministeren skal dele ut. Det ender med at ministeren forlater prisutdelingen i vilt raseri midt i Bernhards ”takketale”! Selve takketalen står forresten å lese som et tillegg på slutten av boken.

”Mine priser” gir meg lyst til å ta fatt på Thomas Bernhards forfatterskap på nytt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

onsdag 17. juli 2013

Leieboeren”Leieboeren”
Av Roland Topor, oversatt av Hanne Hermann,
med etterord av Stig Sæterbakken
Bokvennen, 2011 (214 sider)

Roland Topor (1938 – 1997) var en fransk multikunstner som debuterte som forfatter med romanen ”Leieboeren” i 1964. Siden de færreste nordmenn leser franske romaner så er nok denne historien mest kjent gjennom Roman Polanskis filmatisering, som kom i 1976. Filmen ”Leieboeren” har jeg sett flere ganger (selv om det er mange år siden sist), og jeg husker den som en mørk, skummel og fascinerende historie, vel verdt et gjensyn. Polanski spiller forresten hovedrollen selv i sin egen filmatisering.

”Leieboeren” er historien om en ung mann i tredveårene, kalt Trelkovsky. Han jobber som kontorist, men mister leiligheten han leier. Dermed bærer det ut på jakt etter en ny, noe som ikke er lett å finne i Paris, hvor mange er ute i samme ærend. Men Trelkovsky er tilsynelatende heldig, og finner en ledig leilighet. Dvs. leiligheten er ledig hvis ikke den forrige leieboeren – Simone Choule - kommer tilbake! Mademoiselle Choule ligger livstruende skadd på sykehuset, etter at hun hoppet ut av vinduet i leiligheten, angivelig et selvmordsforsøk. Trelkovsky har ikke annet å gjøre enn å takke ja.

Trelkovsky er en ensom sjel, som mobbes av kollegaene på kontoret, og som egentlig ikke ønsker annet enn å leve i fred og fordragelighet med omverdenen. Straks han flytter inn begynner problemene med naboene. Det viser seg at bomiljøet i leiegården er gjennomsyret av mistenksomhet og dårlige relasjoner, naboene er uhyre vare for lyder og klager for den minste ting. Trelkovsky er livredd for å komme på kant med naboene og for å miste leiligheten, og prøver å leve så tilbaketrukket og usynlig som mulig, men forgjeves.

Gradvis melder paranoiaen seg, og Trelkovsky begynner å mistenke naboene for at disse har sammensverget seg mot ham. Og stakkars Simine Choule, var det egentlig et selvmordsforsøk, eller ble hun rett og slett kastet ut av vinduet? Roland Topor klarer på en utmerket måte å skildre et paranoid sinn, samtidig som leseren lenge ikke vet hva han skal tro om naboenes skyld eller uskyld. Romanen ”Leieboeren” er lett gjenkjennelig for de som har sett filmen, siden Polanski har vært veldig tro mot originalteksten. 


fredag 28. juni 2013

Fugledansen”Fugledansen”
Av Ingvar Ambjørnsen
J. W. Cappelens Forlag a.s., 1995 (197 sider)

Med Elling hadde Ingvar Ambjørnsen skapt en karakter han ikke ville gi slipp på. ”Utsikt til paradiset” sluttet med at sosialkontoret flyttet Elling ut av blokkleiligheten han hadde delt med sin mor i 32 år, men som de anså ham uskikket til å bo alene i da mor døde. I ”Fugledansen” er Elling flyttet inn på en institusjon utenfor storbyen, der han deler rom med Kjell Bjarne, en voksen mann med en enkel hjerne og primære behov.

Det er lett å skjønne hvorfor Ambjørnsen spinner videre på Elling-figuren. Elling er en takknemlig karakter for en forfatter, en personlighet som gjerne kommer til kort i sosiale sammenhenger, men som har et rikt indre liv og grubler og filosoferer over det meste. Ellings suksess som romankarakter er jo at han er en uutømmelig kilde for Ambjørnsens ulike innfall, at han er velegnet til å spinne videre på, at han er et oppkomme av pussige, men gjenkjennelige betraktninger. At Elling sikkert hadde ergret vettet av de fleste om han faktisk hadde vandret rundt i to sko, med sine sære oppheng og pedantiske vaner, gjør at leseren levende kan forestille seg ham. Elling-karakteren lever i leserens bevissthet som en troverdig, men sær, personlighet.

Halvparten av ”Fugledansen” består av det Elling selv kaller ”Spania-rapporten”, en skildring av en ferietur mor og sønn foretok til Benidorm noen å tidligere. ”Spania-rapporten” ble til over en tre måneders periode, og er et resultat av psykolog Omholts oppfordring til Elling om å forklare hvorfor han ødela den nye dressen sin. Den daglige skrivingen av rapporten fungerer som terapi, og ansporer Elling til videre skriving, denne gangen leserbrev som han sender til en rekke aviser. Dermed får han i egne øyne status som samfunnsdebattant, og nyter romkamerat Kjell Bjarnes beundring.

”Fugledansen” står ikke så sterkt som selvstendig roman som det ”Utsikt til paradiset” gjør. Til det lener den seg for mye på at den er en oppfølger, en bok nr. 2 om Elling. Men du kan ikke akkurat bebreide Ambjørnsen for at han ønsket å spinne videre på en romankarakter av Ellings støpning. I tillegg til forfatteren var nok de fleste som leste første bok lysten på et gjensyn de også.

søndag 16. juni 2013

Utsikt til paradiset”Utsikt til paradiset”
Av Ingvar Ambjørnsen
J. W. Cappelens Forlag a.s., 1993 (149 sider)

Ingvar Ambjørnsen er en av landets mest produktive og suksessrike forfattere. Debuterte gjorde han allerede i 1981, 24 år gammel. Siden har det blitt over 40 utgivelser, over et bredt spekter; romaner og noveller for voksne, ungdomsbøker, barnebøker, artikkelsamlinger og et hørespill. Han er oversatt til en rekke språk. Hele 8 av Ambjørnsens utgivelser er blitt filmatisert. En rask opptelling på wikipedia forteller at han har mottatt hele 18 priser eller stipendier. Han har til og med blitt utnevnt til æresborger av hjembyen Larvik!

Ikke verst for en forfatter som i starten fremsto som talsmann for drop-outs og utskudd. Ambjørnsen skrev romaner om psykiatriske pasienter, hasjsmuglere og frikere, og han identifiserte seg sterkt med de som ikke lykkes, eller som ikke trivdes, på innsiden av samfunnet. All ære for det, det særegne for Ambjørnsen er jo at han aldri har forlatt dette perspektivet eller disse verdiene, han har gitt stemme til mange av de stemmeløse.

”Utsikt til paradiset” er den første av de fire bøkene om Elling. Jeg har ikke lest så mye av Ambjørnsen fra før, kanskje fordi jeg leste en av de første romanene hans, Sarons ham (1982), og ikke ble særlig imponert av den. Elling er likevel kjent stoff, siden hele tre av de fire bøkene om ham er blitt filmatisert. Når jeg begynte å lese denne romanen hadde jeg derfor Per Christian Ellingsens tolkning av Elling på filmlerretet i hodet.

La det være sagt med en gang; ”Utsikt til paradiset” er en knakende god roman, morsom, trist, rørende, og Ingvar Ambjørnsens språk er en nytelse å lese!

”Mor døde.” Så effektivt kan en historie begynne, og øyeblikkelig er leseren hektet. Romanen er en eneste lang monolog hvor du fanges i Ellings tankeverden. Elling er 32 år når moren dør. De to har alltid bodd sammen i en blokkleilighet i en drabantby i Oslo. De har levd tett på hverandre, det finnes tilsynelatende ingen andre slektninger. Heller ingen venner eller naboer stikker innom. Elling sier selv at han lever godt av trygden han får, så leseren skjønner at et eller annet feiler Elling.

I denne lille verdenen trives Elling godt. Han leser Arbeiderbladet, er sosialdemokrat, og en stor beundrer av Gro Harlem Brundtland. Å tenke på at Gro styrer landet gir Elling ro og trygghet i tilværelsen. Elling samler på utklipp av Gro og limer disse inn i album. Han har seksuelle fantasier om Gro, utløst av et bilde av statsministeren i en tettsittende, våt gummidrakt på et seilbrett. Akkurat disse sekvensene i romanen fikk meg til å tenke på hvordan andre lands myndigheter ville ha reagert mot en forfatter som fremstilte landets statsoverhode på en slik måte som Ambjørnsen her gjør. Jeg tror at Ambjørnsen skal være glad for at han skriver på norsk, om en norsk statsminister …

Mor dør, som sagt. Men Ellings verden går videre, på en ganske usentimental måte. Han innretter seg med teleskop på mors gamle soverom, hvor han bedriver kveldene med å spionere på sine naboer i blokken nedenfor. Han dikter opp naboenes livshistorier og forsøker også å engasjere seg i livene deres ved å ringe dem opp anonymt. Elling er altså en kikker, men han er selvsagt harmløs.

Men ting foregår i kullissene uten Ellings viten. Sosialkontoret ringer, sosialkontoret banker på døren. Ellings verden er truet, og han reagerer med blomstrende tvangsnevroser og angstanfall. Elling kan ikke fortsette å bo alene i leiligheten nå som mot er død, mener sosialkontoret.

Elling er blitt sammenliknet med Mattis i Tarjei Vesaas bok Fuglane. På samme måte som Vesaas gjør Mattis verden forståelig, gir Ambjørnsen et imponerende innblikk i Ellings tankeverden. ”Utsikt til paradis” er et psykologisk dykk inn i Ellings tilværelse, og er i dag en moderne norsk litteraturklassiker.

onsdag 5. juni 2013

Synder”Synder”
Av F. Sionil José, oversatt av Hilde Lyng
Solum Forlag, 2011 (236 sider)
Når leste du sist en roman av en filippinsk forfatter? Tenkte meg det. F. Sionil José er kanskje den mest kjente filippinske forfatter internasjonalt, det hjelper nok at han skriver sine bøker på engelsk og ikke tagalog, eller et av de andre språkene på øygruppen. Født i 1924 i Pangasinanprovinsen, nord for Manila, har han levd et langt liv i litteraturen og har mottatt en rekke internasjonale priser. Det kan også nevnes at Sionil José eier Solidaridad Bookshop, en bokhandel i Manila som har stor betydning for lokale forfattere og personer med interesse for litteratur. Det er nemlig ikke enkelt å finne gode bokhandler i dette landet, hvor det skrevne ord i form av bøker, aviser eller tidsskrift ikke er særlig synlig (her snakker jeg av erfaring). I en alder av snart 90 år har Sionil José ukentlig en fastspalte på trykk i avisen The Philippine Star der han kommenterer ulike trekk i det filippinske samfunnet.

F. Sionil José kom, som det store flertall filippinere, fra små kår. Livet i den lille byen Rosales i Pangasinan er rammen rundt mange av bøkene hans, bl.a. de fem romanene som samlet kalles ”Rosales sagaen”, og der den fjerde romanen ”Mass” er den eneste boken av ham jeg har lest fra før, kjøpt i den eneste anstendige bokhandelen jeg tilfeldig gikk forbi i løpet av en hel måned på Filippinene i 2010. Det var ikke noen selvfølge at Sionil José skulle bli forfatter, oppvokst som han var blant småkårsfolk i provinsen. Det sies at det var hans oppofrende mor som skal ha æren for at han havnet på Universitetet etter krigen, og at han via journalistikken ble en skrivende mann.

F. Sionil José er en sosialt bevisst forfatter som i sine bøker speiler samfunnet på godt og vondt. Dette har gjort ham til en kontroversiell figur, men har også gitt ham heder og ære. ”Synder” ble utgitt på Filippinene allerede i 1973, og er så vidt jeg vet den eneste av hans romaner som er utgitt på norsk. Romanens hovedperson er Don Carlos Cobello, en av landets aller rikeste menn, og det er han som fører ordet. Gjennom Cobellos fortelling får leseren en klar forståelse for det filippinske klassesamfunnet, hvor de aller fleste tilhører den fattige del av folket. Cobello har levd et liv i stor materiell rikdom, med eiendommer over store deler av verden. Som de fleste rike mennesker har han arvet sin rikdom og vet fra ung alder av hvor viktig det er å bygge allianser med andre mektige mennesker i samfunnet. Korrupsjon, nepotisme og rå makt brukes for å opprettholde rikdommen og øke formuen.

”Synder” skal være F. Sionil Josés mest kontroversielle roman, kanskje også fordi den viser en skandaløs seksualmoral. Vi må ikke glemme Den Katolske Kirkes sterke stilling på Filippinene. Don Carlos Cobello nekter seg ingen gleder i så måte, heller ikke incestuøse forhold. 

Men når Don Carlos ligger på dødsleiet, og nærmest holder dommedag over seg selv, er det oppskriftsmessig nok ikke materiell rikdom og stor makt som betyr noe, men derimot relasjonene til hans aller nærmeste. Slik ender romanen ut som en moralsk fabel.

Rent litterært er kanskje denne 40 år gamle romanen ikke så veldig original eller spennende, men for norske lesere kan den gi et sjeldent innsyn i samfunnsforhold vi bare har overfladisk kjennskap til.

mandag 20. mai 2013

The Catcher in the Rye”The Catcher in the Rye”
Redderen i rugen
Av J. D. Salinger, oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen
J. W. Cappelens Forlag a.s., 2005 (240 sider)

Forfatteren J. D. Salinger var en særing. Å kalle ham folkesky er et understatement.  Han var 32 år da hans eneste roman ”The Catcher in the Rye” ble utgitt i 1951, en bok som ble en øyeblikkelig sensasjon og som har sikret ham verdensberømmelse. Det sies at romanen fremdeles selger 250.000 eksemplarer årlig, dette er altså en moderne klassiker som leses av stadig nye generasjoner og som klarer å begeistre over 60 år etter at den første gang kom ut. J. D. Salingers øvrige forfatterskap får plass i et par bind, det er hovedsakelig noveller.

Salinger publiserte ingenting etter 1965, og han ga sitt siste intervju i 1980. Frem til sin død i 2010 levde han nærmest som en eremitt, men han voktet over sitt sparsomme forfatterskap, og i særdeleshet sin eneste roman, ved å legge nitide føringer på hvordan nye utgaver og oversettelser skulle se ut. Salinger krevde bl.a. at nytrykk og oversettelser skulle beholde originaltittelen, at omslaget ikke skulle illustreres, eller ha biografiske opplysninger eller foto av forfatteren.

Allerede i 1953 kom den første norske oversettelsen, med tittelen ”Hver tar sin – så får vi andre ingen”. Denne utgaven kom som pocketbok i 1994. En morsom kuriositet: Tidlig i romanen går hovedpersonen Holden Caulfield inn på et gatekjøkken og kjøper seg en hamburger. I den første norske oversettelsen heter det at han kjøper kjøttkaker! Amerikansk fastfood var tydeligvis ukjent i Norge tidlig på 1950-tallet. Denne nyoversettelsen fra 2005 kan derfor forsvares. En av hemmelighetene bak romanens suksess er nemlig den typiske ungdomssjargongen som hovedpersonen fører. En språklig oppgradering kan derfor være på sin plass.

Fortelleren, Holden Caulfield, er en 16-årig jypling, som akkurat har klart å bli utvist fra sin fjerde skole, en finere privatskole i Pennsylvania. Helt i starten og på tampen av boken kommer det frem at Holden for øyeblikket er innlagt på et slags nervesanatorium, der han skal komme seg til hektene igjen. Men Holden Caulfield er neppe psykisk syk, han lider derimot av en velkjent tenåringslidelse, med symptomer som kjedsomhet, manglende respekt for autoriteter og en trang til å teste grenser. Når han får beskjed om ”å legge seg i selen” og jobbe mer med skolearbeidet, så ramler han ut i det. Holden er på sett og vis en typisk skoletrøtt tenåring som ikke evner å bite tennene sammen og utstå omgivelsenes krav til å underordne seg.

”The Catcher in the Rye” er derfor en bok svært mange tenåringer (og ex-tenåringer) kan kjenne seg igjen i. Dette er selve nøkkelen for å forstå hvordan denne slanke romanen har blitt så enormt populær. Det er en svært morsom bok, hvor Holden Caulfield deler ut en serie knakende gode beskrivelser av alle han møter, og der de språklige overdrivelsene krydrer fremstillingene av ellers dagligdagse episoder. Det er rett og slett en svært underholdende og … på en skrudd måte … oppbyggelig leseropplevelse.

At ”The Catcher in the Rye” er en av de mest sensurerte og bannlyste romaner i USA må jo bare pirre nysgjerrige lesere. Romanen er en klassiker som kommer til å beholde sin posisjon som kjernepensum i minst 50 år til.

torsdag 9. mai 2013

Bagdad indigoBagdad indigo
Av Geir Angell Øygarden
Pelikanen Forlag AS, 2011 (1133 sider)

Innledning:
Dette er på alle måter en bemerkelsesverdig bok. I 2003 reiste sosiologen Geir Angell Øygarden til Saddam Husseins Irak for å være ”levende skjold”. Ideen var å plassere fredsaktivister foran strategiske punkter i Bagdad, slik at amerikanske bombeflygere kanskje ville vegre seg mot å la bombene falle. Slik skulle uskyldige liv spares, og full krig muligens kunne forhindres. En vanvittig ide, og et fredsstunt med livet som innsats.

Men Geir Angell Øygarden delte ikke fredsaktivistenes ”tro”. Han reiste til Irak med en skjult agenda, han reiste som forsker og sosiolog, for på den måten kunne observere hvordan mennesker reagerer i krig. Han er altså en forsker på feltarbeid, en sosiolog uten grenser, under dekke av fredsaktivist bedriver han i virkeligheten walraffing med livet som innsats.

Det går imidlertid ikke lenge før Øygarden får problemer med rollene. Forskeren må vike for fredsaktivisten, innen samfunnsvitenskapelig metode er fenomenet kjent som to go native, forskeren identifiserer seg så til de grader med gruppen han skal studere at han blir en deltaker og ikke en observatør. Det blir umulig for ham å opptre som ren forsker og helt naturlig å bli en aktiv deltaker.

8 år senere kommer ”forskningsarbeidet” i bokform, i form av en murstein på ettusenetthundreogtrettitre sider, en reportasjebok. Resultatet er eblitt et unikt eksempel på norsk gonzojournalistikk, en subjektiv skildring av Irak-krigen, slik den opplevdes fra bakkenivå i Bagdad. Øygarden gjorde aktivt bruk av diktafon under ”feltarbeidet”, og aktivistene får god plass til å fortelle sine respektive historier. Det sies at originalmanuset var på 3000 sider, så selv om 2/3 er skåret bort sitter vi likevel igjen med en bok på størrelse og tyngde med en leca blokk. Men så er jo også boka utgitt på forlaget Pelikanen, som en viss Karl Ove Knausgård står bak, så bokstavelig talt store bokprosjekter har en mulighet for å vinne gehør der.

Jeg begynte på boka uten ambisjon om å lese hele, for hvor lang tid vil det egentlig ta meg å lese disse drøye 1100 sidene når jeg er en relativt langsom leser? Planen var derfor å lese litt sporadisk og jeg regnet med å hoppe i teksten. Men jeg ble raskt fengslet av det vanvittige i prosjektet og innsideskildringene av denne brokete gjengen som reiste til Saddams rike for med sin egen kropp å stille seg i veien for bomberegnet. Jeg har derfor brukt nesten 2 måneder på å lese hele boka, noe jeg kan forsvare i forvissing om at dette er en bok det ikke finnes maken til, en unik reportasjebok med et perspektiv helt utenom det vanlige.

De røde bussene
Høsten 2002 satt Øygarden med et fireårig forskningsstipend fra Svenska Vetenskapsrådet. Han kjedet seg åpenbart, han er ikke noe kontormenneske. Han får en ide om å dra ut for å studere mennesker i en krigssituasjon. Men hvilken krig skal han velge? Han snuser på Burma, men broren Odd Steinar tipser han om en gruppe aktivister som kaller seg Human Shields. Med utgangspunkt i London var minst en dobbeltdekkerbuss på vei med aktivister ”som med liv og lyst ville la seg sprenges i stykker og biter”. Hva var det å nøle etter? Via nettet får Øygarden kontakt med gruppen og melder seg på. Han rekker ikke bussen fra London, så han skal gå på bussen i Istanbul og derfra kjøre med de menneskelige skjoldene til Bagdad.

Den som organiserer det hele er en mann ved navn Ken Nichols O’Keefe, en tidligere amerikansk marinesoldat og veteran fra den første Golfkrigen. O’Keefe gikk til det skritt å frasi seg sitt amerikanske statsborgerskap ”i skam og avsky”, han mener at USA sannsynligvis er involvert i 9/11-angrepene, og at USA vil gå til krig mot Irak pga. oljeressursene. O’Keefe har en visjon om at 10.000 aktivister skal melde seg som levende skjold, men han er svært langt unna dette målet. Han er en organisator som ser på Human Shields som sitt prosjekt, og som styrer det hele med det Max Weber kaller karismatisk herredømme. Ledelsesfilosofien synes å være øyeblikksbaserte åpenbaringer og improviserte beslutninger.

Reisen starter i begynnelsen av februar 2003. Når Øygarden ankommer Istanbul er to dobbeltdekkerbusser med aktivister på vei fra London. Men ting går ikke akkurat som planlagt, så bussene er forsinket. Han får derfor noen dager i Istanbul der han blir kjent med diverse fredsaktivister som er ute i samme ærend. Når bussene endelig ankommer er det klart at reiseselskapet er heller dårlig organisert, at aktivistene sliter med innbyrdes spenninger, dårlig personkjemi, personligheter som krever mye plass, samt en stadig stigende paranoia om at de er infiltrert av diverse etterretningsorganisasjoner. Etter mange viderverdigheter på veien, der aktivister har blitt kastet av bussen etter splid og krangler, teller følget ca. 45 personer. Det viser seg at mange i reisefølget egentlig ikke er levende skjold, men journalister og dokumentarfilmfolk som vil følge den oppsiktsvekkende turen fra innsiden.

Øygarden bruker mye tid på å skildre sine medreisende. Her er folk fra England, Norge, Sverige, Finland, Canada, USA, Frankrike osv., altså en veldig internasjonal forsamling. Merkelig nok oppgir mange at de nærmest spontant har kastet seg på turen, de fleste er typiske individualister, egenrådige folk som ikke lett går i flokk. Aldersmessig spenner de fra folk i 20-årene og opp til midten av 60-årene. Men her er også et par deltakere med en fortid i britisk diplomati!

Øygarden skildrer fredsaktivistene som en gjeng i slekt med beatnikene fra 50-tallet, revolusjonære Che Guevara-typer, studentopprørere, Woodstock-overlevninger, via 70-tallets Greenpeace- og Sea Shepherd aktivister, til 80-årenes Live Aid og Band Aid medhjelpere. Altså ulike arter av venstresidefolk. 5 andre nordmenn er også med på turen, bl.a. Katharina Søderholm, som Øygarden skildrer som en vakker, blond freds-bimbo i slutten av 20-årene. Katharina Søderholm blir raskt journalistenes favoritt. Hun blir stadig intervjuet av det internasjonale pressekorpset, til de andre deltakernes stigende irritasjon. Øygarden selv er splittet i synet på henne, for selv om det er mer taleføre personer i følget så gir den norske kvinnens sex appeal aksjonen masse blest.

Bussfølget kjører gjennom Tyrkia og inn i Syria. De møtes med klappsalver og lykkeønskninger av lokalbefolkningen. Et par ganger på veien ”kuppes” de av lokale aktører som bruker fredsaktivistene i egen politisk strid.

I Bagdad
2 uker etter at Øygarden sluttet seg til Human Shields er han på plass i Bagdad. Mottakelsen i Irak har vært forskjellig fra reaksjonene i Tyrkia og Syria. Lite utenfor Bagdad vitner om at landet står på randen av krig, nasjonen virker helt uforberedt på en invasjon. Gamle menn med enda eldre geværer bemanner noen kontrollposter. Et sted bussen stopper kommer en menneskemengde løpende. En mann holder en stor plakat med bilde av Saddam Hussein over hodet, og mengden starter heiaropet ”Saddam, Saddam, Saddam” til fredsaktivistenes fortvilelse. Det er selvsagt ikke Saddam Hussein de vil redde, men derimot den forsvarsløse sivilbefolkningen.

I Bagdad blir de tatt vel imot av irakiske myndigheter og innlosjert på hotell. Her er alt gratis. Alt legges til rette for de levende skjoldene. De neste dagene busses de rundt på sightseeing i Bagdad og presenteres for steder der de kan være levende skjold. Deltakerne kan selv velge hvor de vil være, men mens deltakerne gjerne vil være på skoler og sykehus ønsker myndighetene heller å ha dem rundt kommunikasjonssentraler og oljeanlegg. Samtidig blir de fortalt at de har full bevegelsesfrihet og om noen ønsker å reise hjem vil de få hjelp til å komme seg ut av landet.

Nå er antall levende skjold økt til ca. 150, flere har kommet seg til Bagdad på egenhånd. Det er likevel veldig langt unna O’Keefes visjon om 10.000 mennesker, et antall han mente var nok til å kunne hindre bombingen.

Men etter et par uker i Bagdad snur stemningen blant de levende skjoldene. Mange begynner tydeligvis å få nerver. Nå når de er fremme ved bombemålene får mange god tid til å tenke gjennom sin beslutning, og mange finner ut at de ikke er villige til å ofre livene sine som bombeskjold. Den internasjonale pressen gjør også sitt til å så tvil om prosjektet. Stadig blir aktivistene konfrontert med påstanden om at de opptrer som Saddams nyttige idioter. Mange aktivister er redde for at de i en tilspisset situasjon kan bli holdt som gisler av irakiske myndigheter.

Levende skjold som inntil for få dager siden sto frem i pressen og bedyret sitt alvor reiser plutselig hjem, i all stillhet. Det er tydelig at mange føler skam over å trekke seg, og de forsvinner uten å si adjø til de gjenværende. Øygarden bruker mye plass til å diskutere årsakene og beveggrunnene til dette og støtter seg på eksempler fra litteraturen og filosofien for å forklare mekanismene bak retretten. Katharina Søderholm reiser hjem fordi hun får vite at datteren på 11 år er redd for henne! Tenkte hun ikke på muligheten for dette før hun lot seg verve til oppdraget? For mange virker det som om alvoret i situasjonen først går opp for dem etter et par uker i Bagdad. Av de 100 levende skjoldene som ankom Bagdad har halvparten stukket av, 2/3 av de vestlige skjoldene har reist, mens de tyrkiske og arabiske virker å være mer standhaftige. Øygarden opptrer fremdeles som levende skjold og blir intervjuet av NRK. Familien i Arendal blir også intervjuet og uttaler selvsagt at de er engstelig for ham.

Så tar de irakiske myndighetene et uventet grep: De utviser 5 av de skjoldene som har fremstått som uoffisielle ledere, bl.a. Ken O’Keefe. Dette gjøres sannsynligvis for at myndighetene skal sikre seg bedre kontroll over gruppen. Nå må skjoldene forholde seg til sine irakiske samarbeidspartnere på en helt annen måte, grepet strammes. Dette gjør at enda flere av aktivistene bestemmer seg for å reise.

Til slutt er Geir Angell Øygarden den eneste nordmannen som fremdeles er i Irak som levende skjold, og av de 45 opprinnelige som kom med bussene er det bare 5 personer tilbake. Hovedtyngden av de levende skjoldene som er tilbake kommer fra Tyrkia, Storbritannia og USA, og rett før krigen starter kommer også en kontingent japanere. Øygarden beskriver de siste vestlige skjoldene i Irak som de mest steinharde kommunistene, anarkistene og individualistene fra den vestlige halvkule, supplert noen psykiatriske tilfeller, bl.a. en britisk punker, heroinist og bankraner. Øygarden bor på en sovesal på et vannverk som forsyner Bagdads millioner med rent vann.

Krigen
Hvordan reagerer mennesker under krig? Var det ikke det Øygarden ville finne ut? De levende skjoldene er kanskje ikke representative studieobjekter, siden dette er mennesker som faktisk oppsøker krigen. I boken vier Øygarden stor plass til intervjuer med disse, og vi blir kjent med mange … interessante … mennesker. Øygardens medskjold kommer til orde … mange ganger. Intervjuene tar stor plass, noe som forklarer bokens 1133 sider. Kritikken av dette er selvsagt at mye blir sagt mange ganger, men jeg oppfatter det likevel ikke som trøttende, faktisk kan det være en styrke at vi blir så godt kjent med enkeltpersonene involvert.

De fleste hadde nok trodd at det ikke ville bli krig, men når USA til slutt gir Saddam Hussein en siste 48 timers frist til å forlate landet, og diktatoren ikke etterkommer dette er krigen et faktum. Hvordan reagerer de levende skjoldene? Jo, med noe som likner begeistring! Endelig skjer det noe! Endelig er spenningen utløst!

Men stopp litt! Var ikke de levende skjoldenes mål å forhindre krigen? Visjonen var jo å mobilisere 10.000 bombeskjold fra hele verden til Irak, slik at det ble moralsk umulig å starte bombingen. Når bare 50-100 personer dukker opp ved krigsutbruddet er jo aksjonen i virkeligheten en fiasko, og hvorfor skal da de gjenværende risikere livet? Slike spørsmål diskuterer Øygarden med sine medskjold, og svarende han får er ikke entydige. Men det står klart at mange av de som bestemmer seg for å bli når bombene faller er klare til å dø, de har valgt døden som en mulighet, selv om de egenlig håper å overleve.

Boken er en dag-til-dag beskrivelse av krigens fremdrift, som en meget grundig og detaljert beretning om krigen sett fra Bagdad. Svært interessant er det å lese Øygardens skildring av journalistene som dekker krigen. Disse oppholder seg stort sett på hotellet Palestine Meridian, som regnes som det tryggeste sted å være når krigen bryter ut (USA vil ikke bombe et hotell med internasjonale journalister!), ja så trygt er hotellet regnet for å være at irakiske ledere gjemmer seg i kjelleren på hotellet om natten! Om dagen busses journalistene rundt av irakerne for å skue nattens bombeskader. Øygarden levner journaliststanden liten ære, de leverer dramatiske reportasjer hjem hver dag, men disse 3 minutters innslagene gir et feilaktig bilde av virkeligheten, i følge Øygarden. Bombingen starter ved mørkets frembrudd, om dagen går livet lenge sin vante gang. Dette perspektivet utelates i de dramatiske TV-innslagene. Øygarden har derimot mye godt å si om to freelancejournalister, svensken Peter Strandberg og norske Pål Refsdal. Dette er erfarne krigsreportere, to menn som har spesialisert seg på krigskonflikter på global basis, og som opererer på bakkenivå. Øygardens beundring for disse to er uten forbehold.

De levende skjoldene er plassert omkring på 5 strategiske punkter rundt Bagdad. Øygarden bor på et vannverk som forsyner millioner av irakere med rent vann. Her Vannverket ligger med god utsikt over byen, og bombeskjoldene har panoramautsikt over angrepene. Når dagslyset kommer velger de fleste å ta seg en tur ned i byen, som en slags privilegerte turister. Journalistene på Palestine Meridian våger seg knapt utenfor døren, mens Øygarden & co altså opererer fritt i byen gater. Dumskap? Dumdristighet? Solidaritet med sivilbefolkningen? Litt av alt dette.

Kapitulasjonen
Til slutt faller regimet. Krigsmoralen i den irakiske hæren er laber, hele avdelinger flykter uten å løsne skudd, enten fordi de innser at overmakten er for stor eller fordi de ikke vil ofre livet for Saddam Husseins regime. Dette skjer uten at noen av de bombemålene hvor de levende skjoldene har vært utplassert er blitt bombet. Ingen levende skjold er altså blitt drept, heller ikke kommet til skade! US Marines rykker inn. De levende skjoldene fra USA og Storbritannia er nå redde for at de skal bli arrestert av invasjonshæren og siktet for landsforrederi og i verste fall bli sendt til Guantanamo Bay! De flykter fra ”freden” og smugles ut i biler til sikkerhet til Jordan og Syria.

Men Geir Angell Øygarden? Reiser han hjem nå når krigen er over?

Nei, han skifter side! Ja, han banker på hos okkupantene (eller frigjøringsstyrkene) og blir akseptert av US Marines som en slags freelance-reporter! Han fortsetter altså sitt prosjekt, men nå er det ikke levende skjold som intervjues, men derimot offiserer og menige i US Marines. Spørsmålet er nå hvordan krigen virker på profesjonelle soldater.

Her vil mange fredsaktivister få problemer. Gjennom intervjuer skildrer Øygarden US Marines som et sterkt fellesskap med høyverdige idealer. Forskjellen fra livet hos de levende skjoldene er slående. Mens fredsaktivistene ofte ikke kunne samarbeide, fordi de som beinharde individualister prioriterte seg selv og ikke fellesskapet eller saken, er US Marines en sammensveiset enhet, hvor den enkelte ofrer seg til fordel for fellesskapet, og hvor kollektivets verdier er overordnet enkeltindividets særinteresser.

Hvordan overlever soldater i krig? Hvordan kan de leve med å ta livet av mennesker? Selvsagt er de overbevist om at de selv representerer det gode og at fienden representerer det motsatte. Men intervjuene viser at disse US Marines er reflekterte mennesker, og de er fullstendig klar over at sivilbefolkningen ikke er fiender, men heller ofre for et grusomt regime. Samtidig er det interessant å følge Øygardens utlegninger om amerikanernes skille mellom å drepe og å myrde. Soldater kan drepe i en krigssituasjon, ja det er faktisk jobben deres, og denne handlingen er både moralsk og juridisk riktig. Men å myrde er en forbrytelse, også for soldater. En forbryter myrder i strid med loven, en soldat dreper med loven på sin side. Øygarden viser hvordan amerikanske bibeloversettelser har endret seg de siste 100 årene, der det 5. bud i amerikanske oversettelser faktisk har endret betydning, og hvor det i dag er i pakt med gjengs amerikansk teologi å tillate soldater å drepe, til forskjell fra å myrde!

En gjengs oppfatning av fredsaktivisten som en idealist, drevet av en edlere moral, og soldaten som en betalt kriger med lav moral, får seg en knekk i denne boka.

Sosiologens egeninnsikt
Øygarden anvender altså den samme metode på US Marines som han gjorde på Human Shields-bevegelsen. Det er ikke galt å si at førstnevnte kommer best ut av det. De amerikanske marinesoldatene fremstår ikke som mindre opplyste eller reflekterte enn de levende skjoldene, deres menneskelige egenskaper er ikke dårligere enn fredsaktivistenes. Mens fredsaktivistene ofte var konfliktskapende og selvhevdende og skapte interne konflikter snarere enn samhold, fremstår US Marines som omsorgsfulle (!) og med en høy grad av kollektivistiske idealer.

Men gjennom 1133 sider gonzo reportasje blir vi selvsagt aller best kjent med Geir Angell Øygarden. Hva var det som drev ham til å gjennomføre dette sosiologiske stuntet?

Det kommer langsom frem i dagen at Øygarden reiser til Irak fordi han er så inderlig lei av Skandinavia, så inderlig lei av likestilling og politisk korrekte meninger og oppfatninger. At han blir i Irak ”’til the bitter end” er hans personlig opprør mot den skandinaviske hverdagen, at han dras mot krigen er i virkeligheten en lengsel tilbake til en tid der menn var menn og mannsrollen klart definert. Øygarden vil rett og slett ha litt action i livet! Derfor den nesegruse beundringen for de to tøffe krigsreporterne bl.a. En del av refleksjonene han gjør seg er klart provoserende på de fleste, noe han selvsagt er klar over og noe han sikkert gleder seg over å fremføre i all offentlighet. Slik blir disse månedenes vanvittige reise en personlig renselse for Øygarden, han drar hele konseptet ut i sin ytterste konsekvens og det er en prestasjon at han kommer levende fra det.

”Bagdad Indigo” tok 7 år å skrive. Som det fremgår av sluttnotatene kostet det veldig mye å fullføre dette gigantverket. Det kan lett bli forfatterens livsverk, et prosjekt som vanskelig kan toppes. Til tross for at det kan rettes mange innvendinger mot måten stoffet er presentert på, omfanget av boken, og at det selvsagt kan reises mange innsigelser mot det som fremkommer, er boka blitt et bemerkelsesverdig dokument om Irakkrigen.