søndag 12. september 2021

Forfulgt, fordømt og fortiet

 


«Forfulgt, fordømt og fortiet»
Av Terje Halvorsen
Vigmostad & Bjørke AS, 2020 (470 sider)

Tittelen på dette storverket om Norges Kommunistiske Partis rolle under krigen, sier mye. Lest sammen med Alexander Wistings «Forfulgt av staten. Den nådeløse jakten på norske kommunister», danner den en uvurderlig kilde til et bevisst fortiet, og dermed glemt, kapittel i norsk historie; de norske kommunistenes historie på 1900-tallet.

Terje Halvorsens bok har undertittelen «Historien om den kommunistiske motstanden i Norge 1940-1945», og er et resultat av tiår med forskning, et prosjekt som startet allerede på 1970-tallet og som gradvis har vokst seg til et autorativt verk om NKPs krigsinnsats. Boken bygger tidvis på tidligere publiserte arbeider, men først nå foreligger det komplette resultatet. Ingen som kommer seg gjennom denne boken, spekket med kildehenvisninger, vil være i tvil om at NKPs krigsinnsats var formidabel og at prisen som de norske kommunistene betalte var høy.

NKP var det første partiet som ble tvangsoppløst og forbudt i 1940. Men den politiske aktiviteten ble ikke innstilt, kommunistene fortsatte sin virksomhet under jorden. Boken skildrer den kommunistiske motstanden på alle områder: sabotasje, militære grupper, illegale aviser, fluktorganisasjonen, etterretning og kampen for å bygge og opprettholde den illegal partiorganisasjon - motoren i motstandsarbeidet.

Mens MILORG og regjeringen i London i det lengste holdt seg til sivil motstand, var NKP tilhengere av aktiv, militær motstand. Målet var å etablere partisangrupper, eller aktive sabotasjegrupper, og drive væpnet motstand mot okkupantene. Historien om Asbjørn Sunde og hans menn er det skrevet mye om, og her får vi et godt innblikk i virksomheten og hva som drev Sunde og hans gruppe til å gjennomføre de mest omfattende og alvorligste aksjonene mot okkupasjonsmakten. Samtidig er forholdet mellom Sunde og ledelsen i NKP stadig anstrengt, noe boken redegjør for på en god måte.

I 1945 var NKPs krigsinnsatsen godt kjent, noe som forklarer at partiet fikk over 11 % oppslutning ved det første Stortingsvalget. Men raskt fikk NKP og dets medlemmer kjenne iskulden fra den kalde krigen. Partiet ble fremstilt som en femtekolonne, en intern trussel, og alt ble gjort for å diskreditere partiet og også dens historiske rolle i kampen mot okkupasjonsmakten og Quisling-styret.

Det er derfor et særdeles viktig arbeid Terje Halvorsen her har gjort, i form av et bunnsolid arbeid som blir stående som et autoritativt verk om den kommunistiske motstanden under 2. verdenskrig i Norge.