torsdag 15. september 2016

Fra Marx' til nyere kapitalkritikk”Fra Marx’ til nyere kapitalkritikk”
Av Dag Østerberg
Pax Forlag A/S, 2016 (179 sider)

Det pågår en diskusjon om økonomifaget. Studenter på universitetene har nærmest gjort opprør og krevd en omlegging av pensum og tilnærming til faget, bl.a. som en følge av at finanskrisen i 2008. Dette opprøret foregår både internasjonalt og i Norge, og et nettverk av studenter har dannet ”Rethinking Economics”, en gruppering som utfordrer den rådende økonomiske teoritenkningen. I fjor kom også den fagkritiske boken ”Hysj, vi regner” av doktorgradsstudenten Roman Eliassen. Den ble en aldri så liten hit og fikk mye omtale.

Det er i lys av dette vi kan lese Dag Østerbergs bok med den vanvittig salgbare tittelen
”Fra Marx’ til nyere kapitalkritikk”. Marx er jo helt ute som økonomisk tenker på læresteder som tilbyr økonomiutdanning. Faktisk er sosialdemokratiske ideologer som Keynes også helt ute av mainstream økonomi i dag. Tilbake står de markedsliberale økonomene, de nyklassiske økonomene, en doktrinær retning som mer eller mindre har monopolisert faget. Deres utgangspunkt er at markeder er stabile og aktørene rasjonelle.

Slik blir Dag Østerbergs bok nærmest et folkeopplysningsprosjekt, der han går tilbake og trekker opp linjene, ja nærmest børster støv av Marx’ teorier. Han følger to spor: Marx’ materialistiske historieoppfatning og Marx’ kritikk av den politiske økonomien.

Denne ganske så tynne boken er likevel ikke direkte lettlest, selv for oss som en gang studerte politikk og fikk en innføring i filosofi på et høyere lærested. Østerberg kunne kanskje ha valgt å trekke inn de siste års hendelser i Europa eller på den globale scenen, for å illustrere at Marx er høyst relevant. Det er jo som han selv skriver ingen sammenheng mellom samfunnsøkonomiens tilstand og anerkjennelsen av marxismens kritikk, det er nesten tvert imot; jo mer den kapitalistiske økonomien viser sin svakhet, jo mindre kritikk høres. Når vi leser boken må vi stort sett selv relatere den til finanskrisen, gjeldskrisen og kuttpolitikken, men påfølgende sosial armod og masseledighet i mange land.

I alle fall; her gir Dag Østerberg oss en innføring i Marx’ teorier, og han følger sporene fra 1850- årene og fremover til vår tid ved å trekke frem filosofer, økonomer og samfunnsforskere som har bygd videre på Marx’ teorier. Vi kan kanskje se det som et tegn i tiden av boken har solgt gangske godt. Det betyr at mange anser Marx som høyst relevant for å kunne forstå hva som skjer i verden i dag.