onsdag 27. januar 2021

Mannen fra middelalderen

 


«Mannen fra middelalderen»
Av Bergsveinn Birgisson
Vigmostad & Bjørke AS, 2020 (335 sider)

Bergsveinn Birgisson har hatt stor suksess med flere bøker med tema og handling lagt til norrøn tid, middelalderen eller i hundreåret etter. Så har da også den bergensbaserte forfatteren en doktorgrad i norrøn filologi, noe som helt sikkert har vært en forutsetning for å kunne skrive «Mannen fra middelalderen». «Mannen» i dette tilfellet er historikeren og morderen (som det så dramatisk heter) Tormod Torfæus, som levde fra 1636 til 1719, født på Island, men som døde på Kopervik i Rogaland i 1719.

I denne boken, som må sies å være en dokumentar, følger vi Tormod gjennom hele livet. Det som Birgisson ikke kan belegge med kilder resonerer han seg frem til, noe som gjør at historien blir helhetlig og vidtfavnende. At leseren er historieinteressert er nok en forutsetning, for selv om boken pirrer med et mord er det på ingen måte en kriminalroman eller et mordmysterium vi presenteres for. Derimot er det historien om en historiker (!) som på oppdrag fra den danske enevoldskongen får i oppdrag å skrive Norges historie, på en måte som begunstiger danskene på bekostning av svenskene, og som godtgjør at Norge er en naturlig del av Danmark.

Tormod Torfæus virket i en tid da den moderne, kildekritiske historieskrivingen gradvis vant terreng over den gamla sagatradisjonen,  der myter og sagn hadde rådet grunnen. Det er fascinerende å følge Torfæus på hans jakt på gamle skrifter rundt om på Island, en jakt på norrøne kilder, skrifter på dyreskinn skrevet ned på 12-1300-tallet og overlevert gjennom generasjonene. Slik er vi en stor takk skyldig til denne pioneren i historiefaget, uten hans innsats hadde mye av vår tusenårige historie vært tapt for alltid.

En takk fortjener også denne forfatteren som lyser opp et heller dunkelt kapittel av historien.