søndag 21. juli 2019

The Management of Savagery


«The Management of Savagery»
Av Max Blumenthal
Verso, 2019 (392 sider)

Max Blumenthal er redaktør for Grayzone Project, et uavhengig nettsted for undersøkende journalistikk og politisk analyse. Han har skrevet for store aviser som New York Times og Guardian, og er forfatter av flere bøker, bl.a. om Palestinakonflikten. I det siste har han arbeidet mye med Venezuela og Honduras, i form av oppsøkende journalistikk som du sjelden ser i de dominerende mediene. Blumenthal utmerker seg som en sterk kritiker av USAs utenrikspolitikk, og han evner å avsløre spillet bak kulissene på en måte som er egnet til både å sjokkere og engasjere.

I «The Management of Savagery – How America’s National Security State Fueled the Rise of Al Qaeda, ISIS, and Donald Trump» gir han en fremstilling av nyere amerikansk utenrikspolitikk, fra 1979 og frem til dags dato, på en måte som du neppe har lest før. Her får vi avsløringer og ser sammenhenger som ikke gis av de store mediehusene, enten fordi disse er lojale mot makten, og ikke ser det som sin oppgave å fortelle sannheten, eller fordi de ikke evner å gjøre det. Blumenthal går i hvert fall grundig til verks, og han kan dokumentere sine funn med 67 sider med kildehenvisninger.

Fokuset er på de hemmelige operasjonene som CIA og FBI har initiert, og som har dratt USA og deres allierte (inkludert Norge) inn i en serie kriger som tilsynelatende ikke har noen ende. Max Blumenthal graver frem den virkelige historien bak USAs forhold til verden og viser hvordan de ekstremistiske kreftene, i form av islamistisk terror, er det uunngåelige resultatet av USAs imperialistiske politikk og innblanding i andre staters interne politiske stridigheter.
Krigene i Midtøsten har resultert i millioner av flyktninger, og forsterket den islamske ekstremismen. Dette har i sin tur lagt grunnlaget for vekst for ytre høyre og banet vegen for Donald Trump.

Krig ved stedfortreder

En hovedperson bak det amerikanske engasjementet i Afghanistan var Jimmy Carters sikkerhetspolitiske rådgiver Zbigniew Brzezinski. Han ville bruke Afghanistan som en felle for Sovjetunionen, ved å lokke dem inn i et militært engasjement til støtte for den kommunistiske regjeringen i landet. Dette lyktes over all forventning. Washingtons hemmelige finansiering av mujahedin, en sterkt konservativ islamistisk bevegelse som motsatte seg den progressive moderniseringspolitikken, fremprovoserte den russiske invasjonen av Afghanistan i 1979.
 
Blumenthal skriver om «Operation Cyclone» - kodenavnet på CIAs program for å bevæpne og finansiere mujahedin i Afghanistan fra 1979 til 1989. Den økonomiske støtten beløp seg til en milliard dollar. Afghanistan ble en medvirkende årsak til Sovjetunionens kollaps, og Zbigniew Brzezinskis plan ble dermed en ubetinget suksess.

Men til hvilken pris? Ved å bevæpne og finansiere islamistene skapte USA sitt eget monster, som snart skulle vende seg mot sine egne, vestlige støttespillere.

Med våpen og penger har USA fortsatt å støtte ekstremistene, inkludert Osama Bin Laden, som siden er blitt fiender. Pentagon har trente og væpnede jihadistiske elementer i Afghanistan, Irak. Libya og Syria. Ved løgn og fabrikkerte «bevis» har de iscenesatt militære operasjoner for å endre regimer i Midtøsten. På denne måten skapte USA fruktbar grunn for den islamske staten – IS - og brakte utenlandske konflikter hjem til amerikansk jord.

Blumenthals påstand er at de mislykkede krigene i utlandet har gjort USA mer utsatt for både terrorisme og hjemlig ultranasjonalisme. Trumps presidentskap er den uunngåelige konsekvensen av neokonservativ imperialisme, en utilsiktet virkning av den krigspolitikken som bl.a. Hillary Clinton har stått for.

«Let’s remember here, the people we are fighting today, we founded twenty years ago, and we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union … There’s a very strong argument, which is – it wasn’t a bad investment to end the Soviet Union, but let’s be careful what we sow because we will harvest.» 

- utenriksminister Hillary Clinton, 23. april 2009.

Moderate Rebels LIVE - Max Blumenthal discusses his new book "The Management of Savagery: How America's National Security State Fueled the Rise of Al Qaeda, ISIS, and Donald Trump" with Ben Norton. He address US wars in Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria; blowback from CIA covert operations; and the failure of Russiagate.