søndag 14. desember 2014

Dagboken 1953 - 1958”Dagboken 1953 – 1958”
Av Witold Gombrowicz, oversatt av Agnes Banach
Flamme Forlag, 2012 (558 sider)

I september 1939, en uke før Tyskland invaderte Polen, dro den polske forfatteren Witold Gombrowicz med båt med kurs for Argentina. Han skulle være borte i to uker, men krigen gjorde at han aldri vendte hjem. Først 14 år etter at han kom til Argentina begynte han å skrive dagbok, eller snarere artikler og kommentarer som samlet sett fremstår som en slags årbøker. Temaene er gjerne andre polske forfatteres gjøren og laden og heller slette litterære bidrag. Gombrowicz har egentlig ikke så mye godt å si om andre …

Witold Gombrowich oppgis som en vesentlig inspirasjon for forfattere som Dag Solstad og Karl Ove Knausgård. Han ble oversatt til norsk på 60-tallet, og romanen ”Ferdydurke” (fra 1937, utgitt på norsk i 1969) regnes vel for hans mest kjente. Inntil nylig … for nå snakker mange om at dagbøkene står igjen som et slags hovedverk. Disse dagbøkene skrev polakken Gombrowicz altså i eksil i Argentina, og senere i Frankrike, og de strekker seg fra 1953 og frem til hans død i 1969.

Flamme Forlag har gitt ut dagbøkene i to bind, og jeg har brukt en god del tid på første bind. Det var omtalen av dem som vekket min nysgjerrighet, det at flere refererte til dem som sentrale verk i litteraturen, og altså Gombrowicz … et forfatternavn jeg har hatt i hodet, men aldri lest noe av.

Så jeg skred til verket. Og ble smått irritert. Dette omfangsrike bindet er for det meste en samling artikler som Gombrowicz publiserte i et polsk eksiltidsskrift som ble gitt ut i Paris. Her dynges det på med referanser til forfattere som knapt noen i Norge har lest, og mye plass går med på diskusjoner med forfatterkollegaer, diskusjoner som ingen her til lands deltok i den gang de foregikk. Til alt hell har forlaget utstyrt storverket med et omfangsrikt referanseregister. Det er derfor fullt mulig å stadig sjekke dette registeret for å lese seg opp på (hovedsakelig) polske forfattere fra midten av 1900-tallet.

Interessant? Det finnes så mange andre bøker på biblioteket … For min del blir det aldri aktuelt å gå løs på bind 2 som går frem til 1969. Litterær kanon aldri så mye …