onsdag 18. juli 2018

Anarchy in the UKR”Anarchy in the UKR”
Av Serhij Zjadan, oversatt av Dagfinn Foldøy
Pax Forlag A/S, 2017 (256 sider)

Dette er den første boken som er oversatt fra ukrainsk til norsk. Serhij Zjadan har skrevet en dagsaktuell roman i to deler, som i utgangspunktet kan gi oss et litt annerledes blikk på dagens Ukraina enn det vi vanligvis møter i mediene. Handlingen er lagt til det østlige Ukraina, der pro-russiske separatister er i flertall.

Bokens første del er en slags parafrase til Sex Pistols ”Anarchy in the UK”. Her er hovedpersonens anliggende å skrive en bok om anarkismen i Ukraina. Men det går bare sånn passe med bokprosjektet. Fortellingen blir gradvis en slags roadmovie der vi følger et punkband på turne. Her blir det flust av minner fra en ganske så turbulent ungdomstid fra 1980-tallet og fremover, en slags oppvekstskildring av en outsider, ikke så ulik andre oppvekstskildringer vi har lest før.

Zjadan er like mye en filosoferende som en konkret fortellende forfatter. Lange passasjer blir derfor en indre monolog, en slags jakt på frihetsbegrepet sett fra en ukrainsk outsiders perspektiv. Er denne ukrainske outsideren egentlig så veldig forskjellig fra sin britiske åndsbror? Nei, problemstillingene er ganske universelle til tross for de uvante omgivelsene.

I romanens andre del – Dagbok fra Luhansk – er handlingen lagt til april-mai 2014. Hovedpersonen er nå bak frontlinjene, blant de pro-russiske opprørerne. Men dette er i liten grad en krigsskildring. Serhij Zjadan er en filosofisk anlagt forfatter som fortsetter å kverne rundt frihetsbegrepet, i omgivelser der frihet synes å ha trange kår.