tirsdag 2. august 2011

Livet! Litteraturen!


”Livet! Litteraturen!”
56 forsøk og forslag. Kritikk 2006 – 2009.
Av Tor Eystein Øverås
Gyldendal, 2009 (312 sider)

Tor Eystein Øverås er selv forfatter, men har nok først og fremst markert seg som litteraturkritiker. Han har vært redaktør i Vinduet, og de siste årene har han vært litteraturanmelder i Klassekampen og Morgenbladet. Øverås fikk prisen som Årets Litteraturkritiker i 2010. De 56 artiklene i denne boken er i all hovedsak hentet fra nevnte Klassekampen og Morgenbladet.

Øverås startet som kritiker i Morgenbladet i 2005, med særlig ansvar for oversatt prosa. Så er da også de fleste bøker/forfattere som omtales i denne samlingen oversatte forfattere. Mange fra våre nordiske naboland, men her er også mange artikler om de store navn i verdenslitteraturen: Som Orhan Pamuk (”Bekjennelse: Jeg har aldri klart å lese ferdig en Orhan Pamuk-roman”), J. M. Coetzee, Virginia Woolf, Richard Yates og Thomas Mann, bare for å nevne et lite utvalg.

Hva kan du som leser vente å finne i en slik artikkelsamling? Jo, innsikt i forfatterskap, nye tips til videre lesning, kvalifisert kritikk av viktig litteratur. I tillegg kan en leser som selv ønsker å skrive litteraturkritikk/-essays helt sikkert lære mye om hvordan dette kan gjøres på en forbilledlig måte, å lese denne samlingen i sin helhet kan fungere som rene læreboka i så henseende!

Øverås er flink til å trekke inn personlige refleksjoner i sin kritikk, men uten å gå i den fellen at han setter objektet (boken) i skyggen. Artiklene er preget av et bredt referanseregister, det er mye kunnskap å hente her. Det er også leseglede og en ”sult” etter å forstå og utforske nye forfatterskap og emner. Som leser av Tor Eystein Øverås ”Livet! Litteraturen!” føler jeg meg rett og slett beriket, og også litt begeistret!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar