tirsdag 23. august 2016

Imperium”Imperium”
Av Christian Kracht, oversatt av Sverre Dahl
Pelikanen forlag AS, 2013 (207 sider)

Sveitseren Christian Kracht ble den tyskspråklige verdens heteste forfatternavn da denne romanen kom ut i 2012. I ”Imperium” trekker Kracht frem en heller glemt historie fra det tyske protektoratet Ny-Pommern i Stillehavet, tysk Ny Guinea, det som i dag heter Papua Ny Guinea. Disse fjerne strøkene var under tysk kontroll fra 1884 til 1914, og ymse eksistenser fant på å ta den lange veien, med en forestilling av at de ville finne et slags paradisisk, om enn primitivt område, der mulighetene for å leve ut diverse drømmer fantes i rikt monn.

Hovedpersonen i ”Imperium” er August Engelhardt, en karakter som du kanskje kunne tro var et produkt av forfatterens livlige fantasi, men som altså er en historisk person med et livsløp som i store trekk korresponderer med det Christian Kracht leverer her. Engelhardt var en ung mann som var på kant med de gjengse normene i keisertidens Tyskland. Han var vegetarianer, naturist og hadde en forestilling om at det ideelle liv kun kunne leves ut under de klimatiske forhold som han ventet å finne i Stillehavsområdet.

På mange måter minner Engelhardt om en for tidlig født hippie, en antiautoritær, idealistisk ung mann. I 1898 hadde gitt ut en bok med tittelen ”En bekymringsfri fremtid”, et slags evangelium der han lanserer sine tanker om hvordan han vil redde verden fra den europeiske sivilisasjonens forfall. Boken lanserer en filosofi der kokosnøtten spiller en sentral rolle. Av en eller annen grunn mener Engelhardt at kokosnøtten inneholder alt mennesket trenger av ernæring, og at et liv som naturist på en solrik Stillehavsøy, med et rikt tilfang av kokosnøtter, er det ideelle livet. Engelhardt opptrer nærmest som en misjonær og reiser til Ny-Pommern for å realisere visjonene sine, samtidig som han forventer at hans budskap vil appellere til andre, som deretter vil følge han eksempel og komme etter.

Som eneste hvite mann ender August Engelhardt til slutt opp på øyen Kabakon, der han kjøper en kokosnøttplantasje. Med hjelp av de innfødte bygger han seg et hus og pakker ut sine medbrakte bøker. Han går naken omkring og livnærer seg utelukkende av kokosnøtter. Det sier seg selv at dette ekstreme kostholdet tærer kraftig på både kropp og sinn.

”Imperium” er en strålende roman. Historien som fortelles er så fascinerende at leseren straks vil finne frem til mer informasjon om både Ny-Pommern og mennesket August Engelhardt. For en gangs skyld leser jeg en roman som ikke er en side for lang, ingenting tværes ut, likevel er historien rik og fullendt. Christian Kracht skriver på en stilsikker måte, med både humor og sjelelig innlevelse. Språket er meget elegant, litterært sofistikert og gjennomført. Siden jeg leser den norske oversettelsen sier det seg selv at oversetteren Sverre Dahl har gjort en god jobb.

Det gikk ikke bra med August Engelhardt, heller ikke med de tyskerne som faktisk lot seg inspirere av hans vegetar- og naturistskrifter og tok den lange turen til tysk Ny Guinea for å leve ut hans filosofi. Kanskje er Engelhardts filosofi likevel ikke mer outrert enn en del av det dagens superdietter- og supermatideologer tjener store penger på. Kanskje var August Engelhardt rett og slett hundre år for tidlig ute.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar