torsdag 12. november 2020

Norges krig mot Syria

 

«Norges krig mot Syria»
Av Lars Birkelund
Epic.no 2020 (288 sider)

«Det at «folk flest» ikke kjenner til at Norge fører krig mot Syria viser rett og slett hvor effektiv kamuflasjen av denne krigen er».

Lars Birkelund er en svært aktiv kommentator av særlig utenriksnyheter på facebook og eller hvor han slipper til. Nå har hans mangeårige engasjement rundt krigen i Syria resultert i bok. I «Norges krig mot Syria» tar Lars Birkelund et oppgjør med den gjengse oppfatningen av krigen som har pågått siden 2011. Ved systematisk å faktasjekke og stille spørsmål ved en del sentrale påstander om krigen, har han levert et innsiktsfullt og på mange måter rystende bidrag til forståelsen av denne tragiske krigen. Det viser seg at det meste av det du har blitt fortalt og trodde på ikke tåler et kritisk lys.

Men har Norge erklært krig mot Syria? «Kriger blir ikke lenger erklært, de blir tvert imot kamuflert som humanitære intervensjoner, som «hjelp» og lignende», sier Birkelund. Vi har hørt at krigen i Syria begynte som et fredelig og rettferdig opprør mot en diktator, og at opprøret utviklet seg til en «borgerkrig». «Fredelige demonstrasjoner i Midtøsten av alle steder? I Syria, der rasende islamister angrep og satte fyr på Norge og Danmarks ambassader i 2006, der det tidligere hadde vært flere væpnede opprør, også på 2000-tallet?».

Forfatteren skriver godt. Det er til hans fordel at han ikke trekker bombastiske konklusjoner, og ikke drar slutningene lenger enn kildene tillater. Dette gjør boken mer troverdig. Mens folk flest har blitt servert et helt klart narrativ om hvordan vi skal forstå det som skjer i Syria, gjør Birkelund sitt beste for å avkle denne «vedtatte sannheten». Birkelunds mediekritikk er treffende og rammer hardt. Mange journalister kan lære mye av å lese boken.

«Norges krig mot Syria» er politisk krutt. En øyeåpner. Litt som Ola Tunanders bok om Libyakrigen, der «sannhetene» viser seg å være løgner skapt for å tjene bestemte politiske formål. Til slutt er det lite av det vi trodde om krigen som holder vann.

 


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar