torsdag 24. mai 2012

Hva er litteraturvitenskap


”Hva er litteraturvitenskap”
Av Erik Bjerck Hagen
Universitetsforlaget, 2003 (150 sider)

Erik Bjerck Hagen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og litteraturkritiker. Dette er et essay og inngår i forlagets ”Hva er …”-serie, der autoriteter på diverse fagområder prøver å gi en enklere fremstilling av fag eller fenomener av ymse art.

En gang for lenge siden sto jeg foran et valg. Skulle jeg begynne å studere litteraturvitenskap eller skulle jeg velge et mer ”matnyttig” samfunnsfag? Det ble det siste. Jeg tror ikke jeg angrer på det, heller ikke etter å ha kommet meg gjennom Bjerck Hagens fremstilling av litteraturvitenskapen. Det er faktisk andre gang jeg prøver meg på denne lille innføringsboken. Det behøver ikke bety at litteraturvitenskap er et tungt eller kjedelig fag, jeg mistenker at det heller er Bjerck Hagens fremstilling som er heller teoritung og tørr.

Han går forsøksvis pedagogisk til verks og deler disiplinen inn i 5 hovedtemaer: Verket, selvet, tolkningen, livet, litteraritet og kvalitet. Hvert kapittel slutter med div. henvisninger til videre lesning. Han presenterer fortløpende ulike litteraturvitenskapelige retninger, selvsagt på en heller kort flate, men er likevel til tider ganske så tung på labben. Det er en fordel å være fortrolig med klassikerne, siden Bjerck Hagen gjerne eksemplifiserer ved å henvise til for eksempel Shakespeare.

Jeg vet ikke om denne boken leses av begynnende litteraturstudenter eller om det finnes bedre innføringsbøker, men sant å si gir ikke dette økt lyst til å fordype seg i litteraturvitenskapen som disiplin. Da er vel vitsen med en slik bok borte? Og skal ikke tittelen på boken også avsluttes med et spørsmålstegn? ”Hva” … - er ikke det et spørreord?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar