fredag 6. november 2020

Medaljens bakside

 


«Medaljens bakside»
Av Fredrik S. Heffermehl
Svein Sandnes Bokforlag AS, 2020 (426 sider)

Fredrik S. Heffermehl er juristen og fredsaktivisten som i 12-13 år har drevet en iherdig kamp for å få Nobelkomiteen til å skjønne hva Alfred Nobel ville med fredsprisen. Det har resultert i mange artikler og bøker på flere språk. I sin nye bok «Medaljens bakside. Nobels fredspris – hundre års ubrukte muligheter» tar Heffermehl et definitivt oppgjør med hvordan Nobelkomiteen har forvaltet arven etter Alfred Nobel.

Nobel var sterkt inspirert av Bertha von Suttner og hennes bok «Ned med våpnene» (1889). I sitt testamente fra 1895 sa Nobel at prisen skal gå til «den som har virket mest eller best for nasjonenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer samt å organisere og utbre fredskongresser

«Den norske forvaltningen av Nobels fredsvisjon er et totalhavari» sier Fredrik S. Heffermehl. Heffermehl sier at Nobelkomiteen i alle år har ignorert og handlet i strid med Nobels vilje. Prisen burde kalles «Nobels nedrustningspris». Nobels intensjon var å støtte fredsbevegelsen, personer og organisasjoner som jobbet for fred og nedrustning, dialog og samarbeid mellom nasjoner. Boken gir en grundig dokumentasjon på at nobelkomiteen helt fra starten sviktet dette oppdraget, og stort sett har fulgt sin helt egen definisjon av hva prisen skal være og hva den skal belønne. «Enten må Stortinget velge en Nobelkomite som følger testators intensjoner, eller det må fratas oppgaven som valgkomite», sier Heffermehl.

Boken preges av forfatterens sterke personlige engasjement. Her er flere rammende personkarakteristikker av både medlemmer av nobelkomiteen og av sekretærer. Dette synes jeg er forfriskende. Ellers er boken også en god historiebok og et oppslagsverk når det gjelder prisens historie. Vi får en gjennomgang av alle tidligere vinnere, samt kandidater for hvert eneste år som ble forbigått, og som etter Heffermehls mening er verdige kandidater i henhold til Nobels testamente. Slik er boken også et viktig bidrag til å løfte frem fredsforkjempere som har gjort en stor innsats uten å bli belønnet for det. Tvert imot har de fleste fredsaktivister blitt latterliggjort og forsøkt tiet i hjel.

Heffermehl og venner driver aktiv overvåkning av nobelprisen gjennom The Nobel Peace Price Watch (nobelwill.org) – “What Nobel Really Wanted: to liberate all nations from weapons, warriors – and war”.

 


 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar