torsdag 12. januar 2012

Innsirkling 2


"Innsirkling 2”
Av Carl Frode Tiller
Aschehoug, 2010 (398 sider)

Innsirkling 2” er fortsettelsen på historien om David, som har mistet hukommelsen, og som håper å få den tilbake ved at folk som har kjent ham skriver til ham og forteller om sine relasjoner til ham. Dette er Tillers fjerde roman, og som de tre foregående har den høstet unisone ovasjoner og er blitt tildelt litterære priser. I likehet med nr. 1 ble også denne innstilt til Nordisk Råds Litteraturpris.

Som leser kan du ikke annet enn å la deg suge inn i disse fortellingene. Her er det tre nye personer som skriver til David, og som sist blir vi like mye kjent med avsenderne som med mottakeren. Carl Frode Tillers språk er lett å lese, på mange måter er boken en ”page turner”, og det tar ikke så lang tid å komme gjennom de 400 sidene. For Tillers del er dette et komplement.

Igjen blir jeg som leser imponert over forfatterens psykologiske innsikt, Carl Frode Tiller innehar en sjelden innsikt i den menneskelige psyke, og han kan formidle denne kunnskapen på en litterært fengslende måte.

Innsirkling 2” ligger ikke noe tilbake for første bind, og hvis Tiller klarer å holde samme nivå i det bebudede bind 3 har han begått en trilogi som blir stående som en søyle i norsk litteraturhistorie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar