torsdag 1. august 2013”Gå”
Av Thomas Bernhard, oversatt av Monica Aasprong
Spartacus Forlag A/S, 2003 (120 sider)

Denne kortromanen ble utgitt allerede i 1971 og er et av Bernhards tidlige arbeider. ”Gå” er oversatt av Monica Aasprong, en oppgave hun startet med på eget initiativ da hun var litteraturstudent, uten å ha et forlag som oppdragsgiver (dette i følge Monica Aasprongs essay i Bokvennen nr. 2 2011). Flere år senere ble boken gitt ut av Spartacus, og ikke på Gyldendal, der Sverre Dahl allerede hadde gjort en kjempejobb med å oversette Bernhards bøker.

”Gå” er en relativt kort, men språklig krevende tekst, insisterende og filosofisk, men definitivt ikke uten humor. Boken er en eneste lang tekststrøm, uten avsnitt eller kapitler, ja, nesten uten et sted der leseren naturlig kan trekke pusten. Slik sett er dette kompromissløs litteratur. Her er det enten snakk om å gli inn i dette underlige, repeterende, kvernende universet, eller raskt å falle fra, ut, av … Ingen naturlig bok å velge for den som ikke kjenner Thomas Bernhard fra før. Likevel er den umiskjennelig bernhardsk og for så vidt en arketypisk for forfatterskapet. Bernhard drar resonnementer og observasjoner ut i ytterligheter, til leserens begeistring … eller fortvilelse.

De som kjenner Thomas Bernhard fra før vil derfor ha glede av ”Gå”. Det tjener Aasprong oversettelse til ære at denne kompliserte teksten så absolutt kan hevde seg mot Sverre Dahls glimrende arbeider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar